FAQ FACILA Installatiegids

Wat is een BUS-systeem?

Een 'Bus' is een signaallijn waar meerdere apparaten parallel op aangesloten zijn. Zo'n Bus heeft als doel om het aantal verbindingen tussen de apparaten te verminderen, in de Facila-Bus worden zowel voeding, data-, audio- en videosignalen geïntegreerd op twee aders. Als een aangesloten apparaat via deze bus met een ander apparaat wil communiceren, dan kan dat alleen als de bus vrij is. Het apparaat zet vervolgens het adres van het andere apparaat op de bus, zodat duidelijk is voor welke apparaat het bericht bestemd is. Het toekennen van een correct adres aan het apparaat is dan ook vereist.

Wat is een eindweerstand / impedantie-schakelaar?

Een eindweerstand is een weerstand die wordt gebruikt om een Bus-lijn af te sluiten. Met deze afsluiting wordt getracht de reflecties van het signaal te minimaliseren. Indien de Bus-lijn niet correct afgesloten is, kunnen er storingen in beeld, geluid en data-communicatie optreden waardoor het systeem niet goed of zelfs niet functioneert.
Deze impedantie-schakelaar wordt aangezet bij de binnenpost en splitter die als laatste op de Bus-lijn is geplaatst.

Wat is een Master/Slave-model?

In het Master/Slave-model heeft één apparaat controle over de andere apparaten. De Master ontvangt de oproepen van de buitenpost en verdeelt de signalen naar eventuele Slave-binnenposten met hetzelfde adres. Een installatie bevat minstens 1 Master-binnenpost.

Welke zijn de bekabelingsvoorschriften voor een VILLA-systeem?


Voorbeeldschema's VILLA


Welke zijn de bekabelingsvoorschriften voor een appartementsysteem?


Voorbeeldschema's Appartementen


Wanneer wordt een hulpvoeding gebruikt?

Extra bel aansluiten m.b.v. een EL001-B Relaismodule?

Hoe een tijdelijke code instellen op een buitenpost met codeklavier DP098-DP099?

  • Geef de mastercode en bevestig met het hekje (#)
  • Druk 18# voor een tijdelijke code voor slot 1 of 19# voor een tijdelijke code voor slot 2.
  • Druk de code (bv: 1006) van 1-12 cijfers: 1006#
  • Druk op het sterretje (*) om de programmering af te sluiten.

Als een tijdelijke code wordt gebruikt om de deur te openen zal deze na 60 seconden automatisch worden verwijderd. Tijdens deze tijd kan de tijdelijke code wel nog worden gebruikt.

De menubalk van mijn binnenpost FP070 blijft opgelicht of knippert traag?

Indien de menubalk oplicht of traag knippert is dit een indicatie dat er een gemiste oproep is geweest. Een overzicht van de gemiste oproepen is in het menu terug te vinden.

Overzicht van de installatiecodes voor de FP070 en FP035

FAQ FACILA Installatiegids