Facila Erreurs

test
De aansluitkabel van de microfoon is niet aangesloten of beschadigd. Open de behuizing van de buitenpost en controleer de aansluiting van de kabel.
Indien men het slot voedt met de interne voeding van de buitenpost of DT210 kan het zijn dat het slot meer vermogen vraagt dan dat geleverd kan worden. Vergelijk de specificaties van het slot met de vermelde specificaties van de interne voedingen.

Indien men het slot voedt met een externe voeding, sluit u het slot eerst eens apart aan met deze voeding om uzelf zeker te stellen dat het slot en de voeding functioneren.
Er is mogelijk een spanningsval, meet op de achterzijde van de binnenpost de spanning. In rust meet u een spanning van ongeveer 24V DC, in bedrijf mag deze spanning niet zakken onder de 23V DC.
Controleer of de telefoonlijn actief is met behulp van een analoog toestel.

Schakel niet door naar hetzelfde nummer als dat van de telefoonlijn zelf, dit functioneert niet!

Controleer de ingegeven telefoonnummer in je binnenpost. Controleer bovendien dat u het doorschakelen heeft geactiveerd in de binnenpost.
De geluidsterkte is direct afhankelijk van de spanning op de telefoonlijn (door de netbeheerder bepaald). Deze spanning is ongeveer 48V, bij lagere spanningen zal het volume zakken.

Chargement en cours
Chargement en cours