Transport


De levering geschiedt in onze magazijnen. Het vervoer van de koopwaar blijft steeds ten laste van de koper, wijze van vervoer door ons te bepalen. De goederen worden geleverd volgens de bestelling. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de fout van de koper ingevolge een verkeerde conceptie, verkeerde plaatsing of onaangepast gebruik. De opgegeven leveringstermijn is steeds benaderend, vermits Seculux NV afhankelijk is van haar leveranciers voor de uitvoering van de diverse bestellingen. In geen geval kan een overschrijding ervan het recht verschaffen aan de klant een boete, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij ontvangst van de goederen dient de ontvanger steeds voor akkoord te ondertekenen met de vermelding “onder voorbehoud van nazicht”. Eventuele klachten i.v.m. transportschade dienen binnen de vier dagen na ontvangst van de goederen aan Seculux NV te worden gemeld, bij voorkeur met foto’s van de schade. Bij verzuim van deze transportvoorwaarden kan de verzekering niet meer aansprakelijk gesteld worden en vallen alle kosten hieruit voortvloeiend ten laste van de klant. Voor alle leveringen worden transportkosten aangerekend en dit in verhouding tot het gewicht en/of het volume en de bestemming.

Image title

• Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 06/2016.
• Transportkosten worden aangerekend per geplaatste bestelling.
• De Seculux-webshop berekent automatisch de transportkost van uw bestelling
• Voor zendingen met een lengte groter dan 2 meter geldt een supplement.
• Voor meer informatie contacteer ons op info@seculux.eu of +32 (0) 89 79 03 60


Laden
Laden